Banner

Privacy

Get started

Over het bedrijf

Deze website is van BOXIFY, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met hoofdzetel in 1050 Brussel, Louizalaan 209A/9, BTW BE0640926411 * RPR Brussel.  Het algemeen telefoonnummer is +32 2 318 59 16.

Over de reikwijdte van de informatie op deze website

Deze website geeft algemene informatie over BOXIFY. Hoewel BOXIFY zijn best doen om informatie te bieden die zij exact en bijgewerkt acht, kan zij niet garanderen dat de website volledig is en dat alle geleverde informatie van toepassing is, correct en compleet. BOXIFY is op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik van de op deze website beschikbare informatie - of voor informatie afkomstig van andere websites waar deze website naar verwijst - of van de afwezigheid van bepaalde informatie. De informatie die op deze website beschikbaar is, is niet bedoeld als basis voor een beoordeling van BOXIFY. De bezoeker die hierin is geïnteresseerd moet zich beroepen op de hiervoor door de wet voorziene informatiekanalen, zoals jaarrapporten en zesmaandelijkse rapporten, die op eenvoudige aanvraag beschikbaar zijn.

Over de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op deze website en de inhoud ervan

Alle rechten op de inhoud en de opbouw van deze website, met name maar niet beperkt tot de foto's, teksten, logo's, slogans en handelsnamen zijn eigendom van BOXIFY. Zij worden beschermd door nationale en internationale wetteksten en regelgeving die door elke bezoeker van deze website strikt moeten worden nageleefd. Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BOXIFY of eventuele andere rechthebbenden is elke vorm van reproductie, verhuur, uitlenen, radio-uitzendingen of gebruik voor openbare uitvoeringen van deze website en de inhoud ervan, verboden. Kleine fragmenten van de inhoud van deze website mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaandelijke toestemming, op voorwaarde dat de bron duidelijk en expliciet wordt vermeld. Publicatie van deze fragmenten kan in geen geval voorwerp uitmaken van bezoldiging in welke vorm dan ook.

Websites van derden

BOXIFY kan op zijn website links plaatsen naar websites van derden, dochterondernemingen van BOXIFY of andere ondernemingen of particulieren. BOXIFY is echter op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van onderzoek naar, evaluatie van of garantie op deze door derden aangeboden informatie, diensten en artikelen en/of de inhoud van hun websites. BOXIFY kan dan ook nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die veroorzaakt zou kunnen worden door deze derden, hun diensten, hun producten of de inhoud van hun website. Wij raden u aan om bij een bezoek aan websites van derden altijd aandachtig hun algemene voorwaarden te lezen en hun beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website

Aangezien BOXIFY persoonlijke gegevens verzamelt over een gebruiker wanneer deze de website van het bedrijf bezoekt, zal de onderneming zich houden aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en die is gewijzigd door richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 die is omgezet in de privacywet.

Privacy

De persoonlijke gegevens worden verzameld door BOXIFY of door dochterondernemingen van de groep (hierna "dochterondernemingen") en worden verwerkt in het kader van het beheer van klanten en potentiële klanten (hierna: "klanten"). De verwerking van klantgegevens gebeurt in het kader van de relatie tussen de dochterondernemingen van BOXIFY en hun klanten en met het oog op dienstverlening van de dochterondernemingen van BOXIFY aan hun klanten. Deze gegevens worden eveneens meegedeeld aan toeleveranciers van de dochterondernemingen van BOXIFY, steeds binnen het kader van een overeenkomst met deze toeleveranciers inzake de uitvoering van specifieke taken met het oog op de gegevensverwerking. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Ze worden in geen geval aan derden doorgegeven. U kunt uw persoonlijke gegevens gratis inzien en indien nodig de correctie ervan aanvragen, door een brief met daarbij een kopie van uw identiteitskaart te adresseren aan BOXIFY, Louizalaan 209A/9, 1050 Brussel. Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de server van deze website wordt opgeslagen op de harde schijf van uw pc wanneer u op de website surft. Door de code in de cookie wordt uw pc herkend bij een volgend bezoek aan de website. De cookie wordt gebruikt om uw taalkeuze op te slaan, de informatie over uw verbinding om zo een veilige surfervaring te garanderen, en de interactie met onze website.